MÜSNED-İ HANBEL

İSİMLER VE KÜNYELER

 

ANA SAYFA      Kur’an      Hadis      Sözlük      Biyografi

 

1- Allah'ın ve Resulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve Sellem} En Sevdiği isimler

 

1. İbn Ömer

 

12658 (1) İbn Ömer der ki: "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) en çok Abdullah ve Abdurrahman isimlerini severdi."

 

[Hasen]

 

 

 

12659 (2)- İbn Ömer'in bildirdiğine göre Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "İsimleriniz içinde en güzel olanları, Abdullah ve Abdurrahman'dır" buyurmuştur.

 

[-Sahih-]

 

Diğer tahric: Müslim (2/167), Ebu Davud (4/443) ve Tirmizi (4/28, 29, "hasen garib") rivayet ettiler.

 

 

2. Hayseme b. Abdirrahman'ın Babası

 

12660 (1) Hayseme b. Abdirrahman bildiriyor: "Cahiliye'deyken babamın adı Aziz'di. Daha sonra Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) onun adını Abdurrahman olarak değiştirdi.

 

[-Sahih-]

 

Heysemi (8/49) der ki: "Bunları birtakım isnadlarla Ahmed rivayet etmiştir.

Ravileri Sahih ravileridir; ancak ilk iki rivayetin zahiri, irsal'dır."

 

 

 

12661 (2)- Hayseme b. Abdirrahman'ın, babasından bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "İsimleriniz içinde en güzel olanları Abdullah, Abdurrahman ve Haris'tir" buyurmuştur.

 

[-Sahih-]

 

Diğer tahric: İbn Kani, Mu'cem'inde (2/162) rivayet etti.

 

 

 

12662 (3)- Hayseme b. Ebi Sebre bildiriyor: Babam Abdurrahman dedemle birlikte Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in yanına gitmişti. Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem) dedeme: ''Oğlunun adı ne?'' diye sorunca, dedem: "Aziz" dedi. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): '' Adını Aziz olarak koyma, onun yerine Abdurrahman koy'' buyurdu ve: ''En güzel isimler Abdullah, Abdurrahman ve Haris'tir'' diye ekledi.

 

[Sahih]

 

 

 

12663 (4)- Sebre b. Ebi Sebre bildiriyor: Babamla birlikte Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in yanına gittik. Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Oğulların kim?'' diye sorunca, babam: "Falan, filan ve Abduluzza" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''İsim olarak koyacağınız en hayırlı isimler, Abdullahı Abdurrahman ve Harisltir'' buyurdu.

 

[Hasen]

 

 

 

12664 (5)- Hayseme der ki: Dedemin bir oğlu olunca adını Aziz koydu. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in yanına gittiğinde ona: ''Oğluna ne isim koydun?'' diye sordu. Dedem: "Aziz koydum" deyince, Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Hayır! Adı Abdurrahman olsun!'' buyurdu. Bu Abdurrahman ise babamdır.

 

[-Sahih-]

 

 

3. Ebu Vehb el-Cüşemi

 

12665 (1) Ashabdan biri olan Ebu Vehb b. el-Cüşemi'nin bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: ''Peygamberlerin isimlerini kullanın, Allah'ın en sevdiği isimler; Abdullah ve Abdurrahmanıdır. En doğru (ismiyle müsemma) olan isimler ise Haris ile Hemmam isimleridir, En kötü isimler ise Harb ve Murreldir.''

 

[Hasen]

 

Diğer tahric: Buhari, el-Edebu'l-müfred'de (814), Ebu Davud (2543, 2553, 4655) ve Nesai (6/128) rivayet ettiler.

13785 (1)'de tekrar edecektir.

 

 

 

12666 (2)- Ebu Vehb el-Kela'ı der ki: "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ... " Sonrasında ravi bir öncekinin aynısını zikredip şöyle devam eder: "Daha sonra (hangi atların daha iyi olduğunu zikrederken bunlar içinden) kırmızıya çalan siyah atı mı, yoksa saf siyah atı mı önce zikretti bilmiyorum."

Ravi der ki: Ebu Vehb'e: "Neden saf kırmızı atlar diğerlerine üstün görülmüştür?" diye sorulunca: "çünkü Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bir ordu çıkarmıştı. Gelip zafer haberini veren ilk kişinin de atı kırmızıydı" dedi.

 

 

SONRAKİ